Wij zijn een internet radio station wat gevestigd is in groningen . We draaien uit verschillende studio's het Nederlandstalige lied. De informatie op deze website  is door Webmaster met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei direct of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via deze website is verkregen of door tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkel wijze over op (rechts) personen die toegang krijgen tot de site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distributeren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van het drentsepiratenteam.

Alle klachten of opmerkingen zullen door radioluistervink in behandeling worden genomen. U kunt deze doorgeven via ons contact mailform, Klachten zullen met de meeste spoed worden afgehandeld.